TILLGÄNGLIGHET

Parkering

På inre gårdsplan bakom Tunnbrödsbageriet finns tre handikapparkeringar. Dessa ligger alltså centralt mellan Gårdsrestaurangen och Träteatern där stämmans olika delar äger rum. Infart från Stene Hybovägen, sväng upp höger i första vägskälet och sen höger in på inre gårdsplan.

Det finns även en handikapparkering vid Stenegårds huvudentré, en stor grusad parkering på sydvästra sidan av gården, infart från Norvägen.

Toaletter

Handikapptoalett finns inne på Gårdsrestaurangen som även har en entré utrustad med ramp.

Tillgänglighet konsert- och danslokal

Under Kallstämman används en sidodörr på Träteatern som huvudentré, där finns bara en trapp. Däremot går det bra att använda sig av den ordinarie huvudingången (som under stämman får agera nödutgång) om man behöver ta sig in via ramp. Meddela i entrén eller kontakta oss i förväg så ser vi till att det går smidigt.

När man kommer in via den ingången så kommer man direkt in i konsertlokalen, därmed är det bra att komma i god tid före programmets start.