OM STÄMMAN

Mos-Rune Jonsson

Det var Mos-Rune Jonsson som startade stämman 1981 på övervåningen i Skålbo bygdegård i Järvsö. Han var då ordförande i Skålbos bygdegårdsförening och ville att det skulle hända något i byn. Därför drog han och bygdegårdsföreningen igång en spelmansträff tillsammans med Järvsö Spelmanslag. Träffen blev välbesökt och fick bra respons både från byborna och spelmännen i Hälsingland.

Sista helgen i februari hölls den första träffen och just då var det en mycket kall vinter, nedåt -30 grader. På söndag morgon då Otôrgs-Kajsa skulle åka hem så ville inte bilen starta, Mos-Rune fick komma till undsättning. Då utbrast Kajsa något i stil med ”Usch vilken kall helg att lägga en stämma på! Det var en riktig kallstämma!” Det var där själva namnet till Kallstämman dök upp, och hädanefter har den helt enkelt fått heta så.

Mos-Rune berättar också att under de första åren hade de gäster som Henry och Ceylon Wallin, Erik och Sonja Sahlström, Björn Ståbi, Wille Grindsäter och Pers-Hans som uppträdde, vilket var väldigt roligt.

Efter några år flyttades Kallstämman till Stenegård där den höll till i många år framöver. Men stämman har även varit på flera olika platser i Järvsö, fast hela tiden i huvudregi av Järvsö Spelmanslag.

Stämman har under åren utvecklats från en spelmansträff med uppträdande och buskspel, till en stämma med konsert, kurser, dans och buskspel.

Idag infaller Kallstämman en lördag under sportlovsveckorna och just nu arrangeras den av Järvsö Spelmanslag och Studieförbundet Bilda. Bakom stämman finns det många ideella och engagerade krafter som drivs med framåtanda och av varmt intresse för musiken och dansen.